KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie III konkursu w 2013 r.
2013-06-25

Informujemy, że ogłoszony został III konkurs z Działania 8.1 PO IG w 2013 r (link). Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bieżącego konkursu rozpocznie się w dniu 8 lipca i potrwa do dnia 19 lipca br. Budżet środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 49 mln PLN.

 

W bieżącym konkursie nie wprowadzono zmian w sposobie aplikowania i zasadach oceny projektów. Nowością w zasadach organizacji konkursu jest reguła tworzenia listy projektów oczekujących spośród projektów, które w wyniku oceny merytorycznej fakultatywnej uzyskają minimum 60 punktów, jednak nie otrzymają wsparcia ze względu na wyczerpanie budżetu konkursu.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.