KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Działanie 8.1 PO IG – zatwierdzenie list rankingowych – III nabór w 2013 r.
2013-11-19
2013-11-06 09:32:23

W związku z zatwierdzeniem w dniu 4 listopada 2013 r. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2013 roku dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/18113.pdf

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.