KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Działanie 8.2 PO IG – zatwierdzenie uzupełniającej listy rankingowej – I nabór w 2014 r.
2014-05-19

W związku z zatwierdzeniem w dniu 16 maja 2014 r. przez Instytucję Zarządzającą uzupełniającej listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2014 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Uzupełniająca lista rankingowa projektów nr 8.2/1/2014  http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/19751.pdf

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.