KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.
2015-12-10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP. W ramach konkursu można otrzymać 50% dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

 

http://www.poir.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnosci-msp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/

 

 

W razie Państwa zainteresowania pomocą w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 724-544-020 lub p. Bartłomiejem Walczakiem tel. 600-589-895, 42 208 92 78

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.