KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Finansowanie inwestycji samorządowych – bezpłatne warsztaty z DNB Bank. 17 czerwca 2015 r.
2015-06-03

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w praktycznych warsztatach z zakresu finansowania inwestycji samorządowych, które odbędą się 17 czerwca w godz. 11.00-14.30 w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Organizatorem warsztatu jest DNB Bank Polska S.A. wraz z kancelarią Hogan Lovells.

 

Prelegentami podczas warsztatów będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansowania inwestycji samorządowych:  Małgorzata Zielińska – dyrektor Biura Sektora Publicznego z DNB Bank Polska,  Rafał Grochowski – radca prawny z Hogan Lovells, oraz Elżbieta Rablin-Schubert – adwokat z Hogan Lovells.

Zakres merytoryczny warsztatów:

 

1. Efektywne – pozabudżetowe formy finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego

– Prelegent: Małgorzata Zielińska

 

2. Aspekty prawne powierzenia zadania własnego spółce komunalnej w zamian za rekompensatę od samorządu w kontekście prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej i finansów publicznych.

– Prelegent: Rafał Grochowski, Elżbieta Rabin-Szubert.

 

3. Rodzaje wsparcia udzielanego przez samorząd dla spółek komunalnych realizujących inwestycje
– prelegenci: Rafał Grochowski, Elżbieta Rablin-Schubert.

 

4. Obligacje przychodowe jako forma finansowania inwestycji, która wyłączona jest z indywidualnego wskaźnika zadłużenia
– prelegenci: Rafał Grochowski, Elżbieta Rablin-Schubert.

 

Termin: 17.06.2015 r. godz. 11.00-14.30 Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  ul. Narutowicza 34 90-135 Łódź.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach w terminie do dnia 11.06.2015 roku na adres e-mailowy k_gloc@larr.lodz.pl lub telefonicznie: 042 208 92 34 wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

 

 

   
   
   
   
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.