KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Forum Inwestycyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w Pekinie – 14 września 2015 r.
2015-08-05

14 września 2015 r. w Pekinie planowana jest organizacja Forum Inwestycyjnego Grupy Wyszehradzkiej pt. „Silk Road to V4 Business Forum” . Forum ma być okazją do zaprezentowania potencjału inwestycyjnego krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz planów inwestycyjnych chińskich firm w ramach promowanej przez władze w Pekinie idei „Jeden Pas – Jedna Droga”, czyli sieci korytarzy transportowych łączących Chiny z Europą i chińskich inwestycji z tym związanych w krajach, przez które przebiegnie szlak. Według wstępnej koncepcji strony chińskiej Polska, podobnie jak pozostałe kraje V4, leży w tzw. północnym korytarzu „Nowego Jedwabnego Szlaku”.

 

Forum według wstępnej koncepcji ma za zostać podzielone na następujące najważniejsze części:

 

•   9:00-10:00  Sesja otwierająca – przemówienia (szef Agencji Xinhua, przedstawiciel Ministerstwa Handlu ChRL, przedstawiciel V4);

•   10:05-11:30 Prezentacje krajów-członków V4;   

•   11:30-12:30 Prezentacje firm chińskich realizujących politykę Go Global/inwestujących w krajach V4;

•   12:30-13:45  Lunch;

•   14:00  Sesja spotkań typu business-to-business (B2B);

•   15:30  Popołudniową przerwę na herbatę i networking.

 

Rozważana jest możliwość organizacji przyjęcia wieczorem, co będzie zależało od możliwości pozyskania sponsorów. Pomysłodawcą i głównym sponsorem Forum jest Agencja Prasowa Xinhua – największa agencja prasowa w ChRL. Forum odbędzie się w siedzibie agencji Xinhua lub w jednym z prestiżowych hoteli w Pekinie. Agencja Xinhua zobowiązała się do pokrycia większości kosztów związanych z organizacją wydarzenia i oprawy medialnej (relacje prasowe oraz zaproszenie telewizji centralnej oraz miejskiej). Xinhua planuje także zaproszenie dużych firm chińskich, które mają wygłosić prezentacje o ich doświadczeniach i dalszych planach ekspansji za granicą, w szczególności w krajach V4.

 

W organizację Forum zaangażowane są ambasady krajów V4 w Pekinie. Z polskiej strony wydarzenie koordynują Wydział Ekonomiczny (WE) oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Pekinie. Kraje Grupy V4 zobowiązały się zaprosić przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw związanych z inwestycjami w swoich krajach oraz chińskie firmy, które rozważają inwestycje w regionie. Liczba gości przewidziana jest wstępnie na ok. 350 osób – większą część będą stanowili przedstawiciele firm chińskich.             

 

Udział w Forum będzie dobrą okazją do promocji potencjału inwestycyjnego Polski, sygnałem o zaangażowaniu Polski w realizację chińskiej idei „Jeden Pas – Jedna Droga”, promocji Polski i Grupy V4 w chińskich mediach oraz okazją do nawiązania i pogłębienia kontaktu z firmami zainteresowanymi inwestycjami w Polsce lub w regionie V4 podczas spotkań B2B. Promocja Polski poprzez Grupę V4 wpisuje się w plany inwestycyjne firm chińskich, które postrzegają Polskę jako największy kraj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dobre przygotowanie polskiej strony do tego wydarzenia – zarówno Ambasady RP, jak i  polskich instytucji oraz przedsiębiorstw – może ukazać chińskim firmom przewagi Polski, którymi są stabilna gospodarka, strategiczne położenie w regionie, największa liczba mieszkańców i tym samym potencjalnych konsumentów oraz różnorodna oferta dotycząca inwestycji w sektorze produkcyjnym, transportowym, finansowym oraz w infrastrukturze.

 

Serdecznie zapraszamy do rozważenia uczestnictwa w omawianym wydarzeniu, deklarując jednocześnie wszelką pomoc w organizacji wizyty i pobytu w ChRL.

Szczegółowych informacji na temat wyjazdu udziela:

Pan Artur Siejka, II sekretarz ambasady a.siejka@trade.gov.pl.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.