KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Fundusze na dofinansowanie Kształcenia Zawodowego dla współpracy firm i szkół.
2016-04-22

Urząd Marszałkowski WŁ ogłosił kolejną edycję konkursu w ramach poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Dofinansowanie otrzymać można na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W poprzedniej edycji tego konkursu pomogliśmy zdobyć dofinansowanie dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., która w ramach projektu wspierać będzie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą w tym zakresie z zespołem ŁARR S.A. zapraszamy do kontaktu z p. Moniką Więckowską tel. 42 208 92 36, e-mail: m_wieckowska@larr.lodz.pl <mailto:m_wieckowska@larr.lodz.pl>  Pomożemy
przygotować dokumentację konkursową, a w razie potrzeby wesprzemy w poszukiwaniach partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego dla szkół, a dla przedsiębiorców zainteresowanej współpracą szkoły.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.