KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Fundusze na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
2016-02-01

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju ogłosił konkurs w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

W konkursie mogą aplikować przedsiębiorcy.

 

Termin naboru kończy się w dniu 29 kwietnia 2016r. Szczegółowe informacje: http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-1/

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają eksperci ŁARR S.A.

 

Monika Więckowska tel. 724 544 020, e-mail: :m_wieckowska@larr.lodz.pl 

 

Bartłomiej Walczak tel. 600 589 895 e-mail: b_walczak@larr.lodz.pl

 

Andrzej Rostocki tel. 724 544 019, e-mail: a_rostocki@larr.lodz.pl

 

Aleksandra Witkowska tel. 517 210 777 e-mail: a_witkowska@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.