KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
GO_GLOBAL.PL – 5 mln zł wsparcia dla firm na międzynarodową ekspansję innowacji
2013-12-11

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia trzecią edycję konkursu w programie Go_Global.pl, oferującym wsparcie dla firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych, na którą przeznaczyło 5 mln złotych.
Program Go_Global.pl wspiera polskich przedsiębiorców działających w sferze najnowszych technologii, stwarzając im możliwość ekspansji na duże i perspektywiczne rynki zagraniczne. Wśród firm, które otrzymały już łącznie 5 mln zł, znalazła się między innymi Audioteka S.A., która dzięki przyznanemu dofinansowaniu nawiązała współpracę z Renault, Volvo, Fordem i Toyotą na pierwszą na świecie „audiobookową” aplikacją instalowaną fabrycznie w samochodach. Laureatem programu jest także firma HOMPLEX Sp. z o.o., która z Doliny Krzemowej uruchomia interaktywną platformę aranżacji wnętrz.
W Go_Global.pl przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe oraz dopasowanie swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami międzynarodowymi. Program adresowany jest do firm rozwijających produkty z branż wysokich i średnio-wysokich technologii. W konkursie mogą startować także podmioty działające na zasadzie jednoosobowej dzielności gospodarczej.
Nasz program pozwoli wielu firmom na dostosowanie swoich produktów do specyficznych wymogów rynków zagranicznych, wzorując się na innowacyjnych przedsięwzięciach tam realizowanych. Jest również wiele polskich firm, które bazują na oryginalnych pomysłach i rozwiązaniach o „światowym” potencjale rynkowym wymagającym opracowania strategii ekspansji międzynarodowej. To właśnie z myślą o polskich innowacyjnych i odważnych firmach stworzyliśmy program Go_Global.pl – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Przedsięwzięcie jest realizowane z partnerami umożliwiającymi dostęp do inwestorów wspierających innowacyjne firmy na światowych rynkach. Należą do nich Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (US-Polish Trade Council – USPTC) – od dziesięciu lat promująca i wspierająca wymianę naukową oraz transfer nowych technologii między Polską a Doliną Krzemową, Plug&Play Tech Center – akcelerator z Doliny Krzemowej, wspierający start-upy z sektora IT, a także Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa) – instytut będący największą w Europie organizacją, działającą w obszarze badań stosowanych. W trzeciej edycji programu do partnerów NCBR dołączyły Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które we współpracy z US Market Access Center, przygotowały nowy program akceleracji w Dolinie Krzemowej. US MAC to działający od 18 lat inkubator i akcelerator biznesowy przy San Jose State University Research Foundation, który jest uznanym dostawcą usług doradczych i soft-landingowych dla start-upów z całego świata.
Nabór w ramach trzeciego konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na: 24 stycznia, 24 lutego i 31 marca 2014 r. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 200 tys. zł.
Więcej na stronie programu GO_GLOBAL.PL

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.