KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Granty do 35 000 zł na innowacje społeczne, Stowarzyszenie Nowych Technologii.
2018-01-12

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje obecnie projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60
pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno organizacje i instytucje, jak też osoby fizyczne. 

 

W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu na innowacyjne rozwiązania w wysokości ok. 35 000 zł. Zachęcamy również  chętnych do składania wniosków na niższe granty na innowacje w wysokości  od 10 000 do
15 000 zł. 

 

Nabór Grantobiorców do projektu będzie odbywał się w trzech edycjach, a sam projekt trwa do lipca 2019 r. Termin trzeciego naboru to 16 stycznia 2018 r. – 5 lutego  2018 r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych!

Do składanego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć min.2 max.4 referencje środowiskowe. Mają być one wystawione w związku z ubieganiem się o grant. Prosimy o uwzględnienie w nich następującego sformułowania:
Referencje wydaje się w związku z ubieganiem się o grant w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Zapraszamy również na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inkubacja Innowacji Społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, które odbędzie się 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek), o godz.
11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 55.

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://goo.gl/forms/TEB2bKdlyvqILqCE3 oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do realizacji projektu.

 

Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.inkubatorinnowacji.com oraz do bezpośredniego kontaktu pod numerami telefonu 603 811 156, 42 631 11 14 e-mail: innowacje@newtechlodz.com.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.