KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Granty na innowacje społeczne
2016-12-22

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Dodatkowo, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum 6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.

 

KOGO ZAPRASZAMY?

 

1. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

2. Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).
Zapraszamy podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

– organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
–  przedsiębiorstwa,
– instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
– instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
– publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
– osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym.

 

CO OFERUJEMY?

 

– Udzielenie grantów w wysokości maksymalnie do 100 000 zł.
– Wsparcie Grantobiorców w procesie wypracowywania i przygotowania innowacji.
– Upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.

 

 

KIEDY?

 

Nabór Grantobiorców do projektu będzie się odbywał w trzech edycjach. Terminy naboru będą podawane do publicznej wiadomości minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji naboru.

 

KONTAKT:

 

Anna Tupiec, tel. 603 811 156, innowacje@newtechlodz.com, www.inkubatorinnowacji.com

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.