KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Harmonogram naborów wniosków w ramach Działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
2013-01-10

Władza Wdrażająca Programy Europejskie opublikowała harmonogram planowanych  naborów wniosków w ramach Działania 8.4 POIG w 2013r. Ogłoszenie I naboru planowane jest już na 25 lutego 2013r.

 

W ramach działania 8.4 POIG przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej i mające na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili tzn. bezpośrednio do użytkownika, poprzez wsparcie MŚP zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe non-profit zainteresowane aplikowaniem w ramach planowanych konkursów do skorzystania z usług ŁARR S.A. w celu uzyskania dodatkowych Informacji i prawidłowego przygotowania niezbędnej dokumentacji. Prosimy o kontakt pod nr tel. 42 664 37 94 lub 42 664 37 85

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.