KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Harmonogramy konkursów RPO WŁ na 2016 r.
2015-12-01

Opublikowano harmonogramy ogłaszania konkursów w 2016r. Poniżej prezentujemy państwu harmonogramy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

1. http://www.rpo.lodzkie.pl/images/Harmonogram_nabor%C3%B3w_dla_RPO_W%C5%81_2014-2020_na_2016_rok.pdf

2. http://www.poir.gov.pl/media/12310/harmonogram_konkursow_na_2016_POIR_wersja1_27112015_ost.pdf

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.