KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
HeRosi organizacji – szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe dla MŚP
2012-10-12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” PO Kapitał Ludzki.

Dofinansowanie będzie udzielane na: realizację projektów zamkniętych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z zakresu rozwoju umiejętności:

  • biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż),
  • analitycznych (tj. zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych),
  • interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje),
  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • zarządzania przedsiębiorstwem

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://pokl.parp.gov.pl/index/more/28988

Podmioty zainteresowane pomocą w uzyskaniu wsparcia prosimy o kontakt pod nr tel. 42 664 37 94 lub  42 664 37 85 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.