KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
HORYZONT 2020 – O projekcie

INNOPROCUR 鈥 wsparcie dla uczestnictwa M艢P w projektach PCP i PPI聽

 

Projekt innoPROCUR zosta艂 sfinansowany przez europejski program „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 759596. Celem projektu jest podejmowanie wsp贸lnych wyzwa艅 w zakresie wspierania innowacji, a mianowicie u艂atwianie i wspieranie uczestnictwa innowacyjnych podmiot贸w z sektora MSP w PCP 鈥 Zam贸wieniach przedkomercyjnych (kt贸re maj膮 na wskazanie rozwi膮za艅 konkretnych potrzeb sektora publicznego), por贸wnuj膮c / zatwierdzaj膮c alternatywne podej艣cia do rozwi膮za艅 od r贸偶nych dostawc贸w) i PPI – zam贸wienia publiczne na innowacje (maj膮ce na celu uruchomienie klienta / wczesnego przyjmowania / pierwszego nabywcy innowacyjnych komercyjnych rozwi膮za艅 ko艅cowych, kt贸re niedawno pojawi艂y si臋 na rynku).

 

Grupa docelowa reprezentowana jest przez innowacyjne ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa, kt贸re mog膮 by膰 dostawcami innowacyjnych towar贸w i us艂ug oraz mog膮 korzysta膰 z uczestnictwa w PCP i PPI, zdobywaj膮c nowe mo偶liwo艣ci biznesowe i zasoby na rzecz rozwoju innowacji i zwi臋kszania ich konkurencyjno艣ci na rynku. Nie posiadaj膮 jednak konkretnych i skutecznych us艂ug wsparcia, zwi臋kszaj膮cych ich 艣wiadomo艣膰 i mo偶liwo艣ci, informuj膮c je i wspieraj膮c w procedurach PCP / PPI.

 

Us艂ugi wsparcia u艂atwiaj膮ce M艢P uczestnictwo w PCP / PPI maj膮 pom贸c firmom w 艂atwiejszym dost臋pie do prywatnego finansowania os贸b trzecich i zlikwidowa膰 bariery dla ich innowacyjnych produkt贸w i us艂ug.

 

Dzia艂alno艣膰 w zakresie uczenia si臋 partnerskiego umo偶liwi partnerom projektowym wymian臋 do艣wiadcze艅, pozwoli dzieli膰 si臋 dobrymi i z艂ymi praktykami w zakresie us艂ug wsparcia dla M艢P na temat PCP / PPI.

 

Zrealizowany w ramach projektu specjalny dokument b臋dzie s艂u偶y艂 jako „przewodnik” dla innych agencji i o艣rodk贸w wsparcia biznesu, jako narz臋dzie do zapewnienia podobnych lub bardziej zogniskowanych us艂ug.

 

 

Czas trwania projektu 鈥 12 miesi臋cy (maj 2017 r. 鈥 kwiecie艅 2018 r.)

 

Szczeg贸艂owe cele projektu innoPROCUR s膮 nast臋puj膮ce:

 

  • Identyfikacja i ocena dobrych praktyk w zakresie u艂atwiania udzia艂u M艢P w PCP i PPI, kt贸re maj膮 by膰 przenoszone w M艢P w celu wspierania innowacji w ramach program贸w lokalnych i krajowych. Dzi臋ki utworzeniu grupy ds. R贸wnouprawnienia i zastosowaniu metod Twinning partnerzy zidentyfikuj膮 najlepsze praktyki i przedstawi膮 rekomendacje lokalnym / krajowym decydentom / zainteresowanym stronom uczestnicz膮cym w okre艣leniu program贸w wsparcia innowacji dla M艢P na szczeblu lokalnym i krajowym.

 

  • Ustanowienie trwa艂ego partnerstwa pomi臋dzy zaanga偶owanymi organizacjami w celu wzi臋cia udzia艂u w cz臋stszych dzia艂aniach zwi膮zanych z r贸wnouprawnieniem.

 

MoU – protok贸艂 ustale艅 zostanie podpisany przez partner贸w po zako艅czeniu projektu, jako pierwszy krok w ramach sieci organizacji maj膮cych na celu promowanie, egzekwowanie i dalsze rozwijanie us艂ug wsparcia PCP / PPI dla M艢P.

 

Aby osi膮gn膮膰 te cele, projekt innoPROCUR u艂atwi wymian臋 wiedzy mi臋dzy uczestnikami w nast臋puj膮cych sprawach:

 

  • Zapewnienie us艂ug wsparcia u艂atwiaj膮cych i zach臋caj膮cych do uczestnictwa w innowacyjnych M艢P (kt贸re s膮 elastyczne, aby zaspokoi膰 konkretne potrzeby zamawiaj膮cych) w europejskim PCP / PPI.

 

  • Poprawa administracyjnych aspekt贸w zarz膮dzania programami wsparcia innowacji dla M艢P.

 

  • Poprawa jako艣ciowych procedur w identyfikacji europejskich PCP / PPI i informowanie M艢P na podstawie ich specyficznych umiej臋tno艣ci i oferty technologicznej.

 

  • Identyfikacja „dobrych praktyk” w艣r贸d agencji innowacji i organizacji po艣rednicz膮cych, kt贸re skutecznie wspiera艂y M艢P w wykorzystaniu mo偶liwo艣ci oferowanych przez PCP / PPI.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.