KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
HORYZONT 2020 – Partnerzy Projektu

FINN – Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre, Włochy

 

Friuli Innovazione jest innowacyjną agencją, działającą na rzecz opracowania i wdrożenia na szczeblu regionalnym wspólnej strategii i celów w zakresie transferu innowacji i technologii oraz jest głównym integratorem makroregionu transgranicznego między Włochami, Słowenią i Austrią. Misją agencji jest wspieranie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez własny inkubator i dostarczanie programów wsparcia firmom, w szczególności MŚP w celu uzyskania stopnia konkurencyjności dzięki wprowadzaniu innowacji produktowych i / lub technologicznych., Friuli Innovazione jest również członkiem sieci APRE (APRE jest Krajową Agencją Promowania Europejskich Badań – www.apre.it) i jest organizatorem pomocy regionalnej APRE, z siedzibą w Udine.

Biuro pomocy APRE w Udine jest upoważnione do udzielania informacji i wsparcia przedsiębiorstwom i badaczom na temat możliwości finansowania badań i rozwoju głównie w obrębie programu Horyzont2020. Obecnie pomaga rządowi regionalnemu w określeniu prawidłowych synergii, które mają być stosowane z innymi dostępnymi funduszami.

 

http://www.friulinnovazione.it/

 

 

 

PIANOo – Holenderskie Centrum Zamówień Publicznych, Holandia

 

Holenderskie Centrum Zamówień Publicznych, zostało założone w 2005 r. Jest to sieć wiedzy około 3500 urzędników ds. Zamówień publicznych i instytucji zamawiających.

PIANOO jest agencją Ministerstwa Gospodarki w Holandii,  posiadającą ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z zamówieniami publicznymi, w tym z zamówieniami innowacyjnymi. Gromadzi wiedzę i doświadczenie, doradza urzędnikom zamówień publicznych i sprzyja dialogowi między instytucjami zamawiającymi, a przemysłem.

W odniesieniu do konkretnych zagadnień związanych z strategicznymi zamówieniami publicznymi, takimi jak zamówienia na innowacje, PIANO działa jako centralne biuro w Holandii. Działania organizacji mają na celu poprawę zdolności zamówień publicznych, rozwój sieci, rozwój nowej wiedzy i rozpowszechnianie najlepszych praktyk.

 

PIANOO realizuje w Holandii wiele programów eksperckich w celu stymulowania zamówień strategicznych. Program ten obejmuje zamówienia innowacyjne, zrównoważone zamówienia publiczne i zamówienia na odpowiedzialność społeczną. PIANO przyczynia się do wszystkich konkretnych przedsięwzięć dzięki rozwojowi ich działalności, prowadząc działania takie jak:

 

Łączenie holenderskich ekspertów z siecią dostawców zamówień publicznych, decydentów, menedżerów ds. Innowacji i przedsiębiorstw

Opracowanie odpowiedniej dokumentacji

Rozpowszechnianie dokumentacji

 

https://www.pianoo.nl/

 

 

LARR – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego , Polska

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego już od ponad 25 lat jest instytucją wspierającą przedsiębiorczość, świadczącą usługi, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne, doradztwo biznesowe, wsparcie w eksporcie i / lub imporcie, przygotowywanie dokumentów strategicznych dla biznesu i sektora publicznego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Rolą Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest inicjowanie i wdrażanie szerokiego spektrum stymulacji rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na programy UE skierowane do tego sektora. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego współtworzy kompleksowy system wspierania przedsiębiorczości i innowacji w województwie łódzkim jako:

 

 

  • Instytucja świadcząca usługi konsultingowe dla MŚP w ramach krajowej sieci KSU (Krajowy System Usług dla Sieci Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
  • Regionalna Instytucja Finansująca

  • Fundusz Gwarancyjny i Pożyczkowy

  • Założyciel wielu inicjatyw klastrowych

  • Instytucja wspierajaca powstawanie I rozwój start-up’ów

  • Wsparcie i pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw high-tech.

  • Wsparcie w zakresie rozwoju firm z województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej

  • Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

 

 

www.larr.pl

 

 

 

 

 KONTAKT

Marcin Żuber

e-mail: m_zuber@larr.lodz.pl

 

Michał Brzeziński

e-mail: m_brzezinski@larr.lodz.pl 

 

 

  

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.