KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Horyzont 2020 – Wydarzenia

Pierwsze spotkanie partnerów w Holandii 11-12 lipca 2017

 

Miło nam poinformować, że wspólnie z partnerami z Włoch i Holandii uruchomiliśmy nowy projekt w ramach programu Horyzont 2020 dotyczący przedkomercyjnych zamówień publicznych. Nowa inicjatywa będzie tworzyła szansę na wypracowanie innowacyjnej formuły współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców. W dniach 11-12 lipca  Hadze przedstawiciele ŁARR S.A. Marcin Żuber i Michał Brzeziński z Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego dzielili się wiedzą i wymieniali poglądy z ekspertami instytucji partnerskich z Włoch i Holandii na temat obecnej sytuacji i możliwości implementacji innowacyjnych zamówień publicznych w poszczególnych krajach. Dziękujemy za zaufanie naszym partnerom: Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre (Udine, Włochy) i PIANOo – Dutch Public Procurement Expertise Centre (Haga, Holandia) –  liczymy na owocną współpracę i sukces wspólnego projektu.

 

 

 

 

Ogólnopolskie Warsztaty – Uniejów 20 sierpnia 2017 r

 

20 sierpnia w Uniejowie odbyły się ogólnopolskie warsztaty z ponad 20 przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego (Burmistrzowie, Prezydenci miast, kluczowi urzędnicy zajmujący się tematyką zamówień publicznych oraz przedstawiciele firm z sektora MŚP) na temat projektu InnoProcur dotyczącego przedkomercyjnych zamówień publicznych. Podczas spotkania Pan Marcin Żuber Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego przybliżył uczestnikom ideę projektu, jego możliwości i dalsze planowane działania. Uczestnicy wyrazili również swoje poglądy na temat ich dotychczasowego doświadczenia w temacie zamówień przedkomercyjnych oraz przyszłych oczekiwań. Spotkanie potwierdziło duże zainteresowanie tematyką przedkomercyjnych zamówień publicznych, zarówno ze strony sektora biznesowego jak i przedstawicieli samorządów i zostało uznane za szansę na realizację nowych, innowacyjnych projektów.

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.