KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Horyzont 2020 – Wydarzenia

Pierwsze spotkanie partnerów w Holandii 11-12 lipca 2017

 

Miło nam poinformować, że wspólnie z partnerami z Włoch i Holandii uruchomiliśmy nowy projekt w ramach programu Horyzont 2020 dotyczący przedkomercyjnych zamówień publicznych. Nowa inicjatywa będzie tworzyła szansę na wypracowanie innowacyjnej formuły współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców. W dniach 11-12 lipca  Hadze przedstawiciele ŁARR S.A. Marcin Żuber i Michał Brzeziński z Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego dzielili się wiedzą i wymieniali poglądy z ekspertami instytucji partnerskich z Włoch i Holandii na temat obecnej sytuacji i możliwości implementacji innowacyjnych zamówień publicznych w poszczególnych krajach. Dziękujemy za zaufanie naszym partnerom: Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre (Udine, Włochy) i PIANOo – Dutch Public Procurement Expertise Centre (Haga, Holandia) –  liczymy na owocną współpracę i sukces wspólnego projektu.

 

 

 

 

Ogólnopolskie Warsztaty – Uniejów 20 sierpnia 2017 r

 

20 sierpnia w Uniejowie odbyły się ogólnopolskie warsztaty z ponad 20 przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego (Burmistrzowie, Prezydenci miast, kluczowi urzędnicy zajmujący się tematyką zamówień publicznych oraz przedstawiciele firm z sektora MŚP) na temat projektu InnoProcur dotyczącego przedkomercyjnych zamówień publicznych. Podczas spotkania Pan Marcin Żuber Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego przybliżył uczestnikom ideę projektu, jego możliwości i dalsze planowane działania. Uczestnicy wyrazili również swoje poglądy na temat ich dotychczasowego doświadczenia w temacie zamówień przedkomercyjnych oraz przyszłych oczekiwań. Spotkanie potwierdziło duże zainteresowanie tematyką przedkomercyjnych zamówień publicznych, zarówno ze strony sektora biznesowego jak i przedstawicieli samorządów i zostało uznane za szansę na realizację nowych, innowacyjnych projektów.

 

 

 

Warsztaty w Ramach Projektu – Łódź 28 listopada 2017 r

 

28 listopada w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Warsztat dla przedsiębiorców, wprowadzający w tematykę przedkomercyjnych zamówień publicznych (PCP) i innowacyjnych zamówień publicznych (PPI).

Program warsztatu obejmował:

1) wprowadzenie do tematyki,
2) informacje gdzie szukać ofert
3) jak rozumieć kryteria wyboru beneficjentów zamówień oraz analizę przykładowych ofert z zakresu przedkomercyjnych zamówień publicznych.

W warsztacie wzięło udział blisko 20 przedstawicieli firm z sektora MŚP oraz przedstawicieli JST, którzy pod okiem eksperta, Pani Julity Hoffman – Radcy Prawnego w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz wziąć udział w warsztatach praktycznych dotyczących tematyki PCP i PPI.

 

 

 

Spotkanie Peer Learning –  Udinese 30 listopada – 1 grudnia 2017 r

 

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. we włoskim Udinese nasi pracownicy: Marcin Żuber i Michał Brzeziński z Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego wzięli udział w 2 etapie warsztatów z holenderskimi i włoskimi partnerami w ramach międzynarodowego projektu InnoProcur wsparcie dla uczestnictwa MŚP w projektach PCP i PPI, którego partnerem jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Celem spotkania jest m.in. opracowanie spójnej strategii promocji tematyki związanej z możliwością realizacji Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych. Finalnym efektem pracy trzech organizacji: ŁARR S.A, Friuli Innovazione i Pianoo – Expertisecentrum Aanbesteden będzie stworzenie Design Option Paper – swoisty przewodnik po zagadnieniach związanych z PCP i PPI.

 

Spotkanie Local Roundtable – 26 marca Łódź

26 marca odbyło się spotkanie w ramach projektu „InnoProcur , wsparcie dla uczestnictwa MŚP w projektach PCP I PPI”, które było podsumowaniem blisko rocznej współpracy ŁARR S.A. z partnerami z Włoch (Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre) oraz Holandii (PIANOo – Holenderskie Centrum Zamówień Publicznych).W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Biznesu, Samorządu oraz Instytucji Otoczenia Biznesu. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z jego genezą i działaniami oraz poznali bliżej tematykę PCP (Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne) i PPI (Innowacyjne Zamówienia Publiczne). Efektem współpracy polsko-włosko-holenderskiej jest DOP – Design Option Paper, kodeks dobrych praktyk i przewodnik dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

 

 

 

30.03.2018 r. 

Dobiega końca projekt „INNOPROCUR – wsparcie dla uczestnictwa MŚP w projektach PCP i PPI”, poświęcony zagadnieniom przedkomercyjnych zamówień publicznych (PCP) i innowacyjnych zamówień publicznych (PPI)  jako instrumentów wsparcia MŚP, które były przedmiotem międzynarodowego realizowanego w ramach Horyzont 2020.

 

Podczas blisko rocznej trójstronnej współpracy pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre (koordynator projektu, Włochy) i PIANOo – Dutch Public Procurement Expertise Centre (Holandia), wspartej współpracą z zespołem z  Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowano 3 spotkania/warsztaty dla blisko 60 przedstawicieli MŚP , JST oraz Instytucji Otoczenia biznesu oraz 2 szkolenia dla przedstawicieli ŁARR S.A. w formule peer learning z partnerami projektu.  Efektem działań jest Design Option Paper – pierwsza tego typu analiza i zestaw rekomendacji dotyczących zamówień publicznych przygotowany przez partnerów projektu w oparciu o ich doświadczenia i wiedzę. To wyjątkowy materiał, który przybliży Państwu ideę PCP/PPI oraz pozwoli zapoznać się z „dobrymi praktykami” stosowanymi w Holandii i Włoszech. 

 

Design Option Paper możecie Państwo pobrać DOP Final

 

Oprócz DOP uczestnicy projektu przygotowali i podpisali również MoU – Memorandum of Understanding – dokument będący potwierdzeniem i deklaracją obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy instytucjami, gwarantujący kontynuację rozpoczętych działań.

 

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.