KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
I KONGRES PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY POLSKO – AFRYKAŃSKIEJ POLANDAFRICA – 26-27 listopada 2013 roku
2013-08-26

Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i pod patronatem Zespołu d/s. Afryki Parlamentu Polskiego organizuje pierwszy kongres partnerstwa i współpracy polsko-afrykańskiej POLANDAFRICA – 2013, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 roku.

 

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej który zanotował wzrost gospodarczy w 2010 roku. podczas gdy inne kraje zmagały się z kryzysem.  Również w 2010, Polska znalazła się w czołówce krajów o najwyższym potencjale inwestycyjnym. Z Afryką od dawna łączą Polskę więzy partnerstwa i współpracy – której widocznym rezultatem jest obecność dwóch posłów, rodem z tego kontynentu w naszym parlamencie.  

Nasze miasto Łódź, jest najbardziej znanym polskim miastem w Afryce. Tutaj, poprzez Studium Języka Polskiego wiodły drogi wszystkich studiujących młodych ludzi z Afryki. Tutaj też, Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i pod patronatem Zespołu d/s. Afryki Parlamentu Polskiego organizuje pierwszy kongres partnerstwa i współpracy polsko-afrykańskiej POLANDAFRICA – 2013, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 roku. W dniach tych, zapraszamy do Łodzi wszystkich zainteresowanych. Dostrzegamy w  krajach kontynentu afrykańskiego silnego partnera, z którym chcemy wzmocnić wzajemne relacje  i wierzymy, że udział w kongresie przyniesie wszystkim w nią zaangażowanym realne korzyści. 

Kongres otworzy sesja plenarna pt. „Polska – Afryka, perspektywy partnerskiej współpracy”, w której udział wezmą  przedstawiciele rządu RP,  ambasadorzy państw afrykańskich, lokalnych władz samorządowych oraz organizacji gospodarczych i przedsiębiorców z Afryki i Polski. Po jej zakończeniu, w drugiej części dnia odbędą się następujące sesje tematyczne:

 

  • Geoinżynieria, górnictwo, energetyka i ekologia
  • Przemysł  obronny
  • Inwestycje, w tym infrastruktura i budownictwo
  • Informatyka i jej zastosowania w nowoczesnej gospodarce
  • Rolnictwo i przemysł spożywczy
  • Ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny i medyczny
  • Nauka i edukacja

 

Sesje te będą kontynuowane w drugim dniu kongresu wraz z równolegle prowadzonymi rozmowami B2B pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Sesja zamykająca będzie podsumowaniem Kongresu i czasem na wyciągnięcie wniosków.

Wierzymy, że Kongres nie jest wydarzeniem jednorazowym, lecz będzie miał długofalowe korzyści dla Polskich i Afrykańskich przedsiębiorców. Katalog  „ Poland Africa- partnerstwo w biznesie 2013” pozwoli polskim i afrykańskim partnerom zainteresowanym budowaniem współpracy zaprezentować swoje oferty.

Pragniemy zgromadzić na Kongresie jak największą liczbę ludzi świata biznesu oraz przedstawicieli władz lokalnych oraz znaczących organizacji i instytucji. Prosimy o przekazanie informacji o Kongresie wszystkim zainteresowanym.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Informacje o udziale w Kongresie oraz rejestracji na stronie internetowej www.polandafrica.pl  .

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.