KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja dla pożyczkobiorców w ramach inicjatywy JEREMIE
2012-11-13

ŁARR S.A. niniejszym informuje, że z dniem 31.10.2012 r. zakończyła realizację projektu JEREMIE I. W związku powyższym, maksymalna możliwa wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć:

 

a/ w ramach Projektu JEREMIE II – 250.000 zł

b/ w ramach Projektu JEREMIE III – 1.000.000 zł.

 

ŁARR S.A. jednocześnie informuje, iż kończy się limit na pożyczki w ramach projektu JEREMIE III, w związku z tym nie wszystkie projekty inwestycyjne mogą otrzymać wsparcie we wnioskowanej kwocie.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.