KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja dla pożyczkobiorców
2015-01-30

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, w związku z zawarciem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejnej umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE informuje, że spodziewany termin rozpoczęcia naboru wniosków pożyczkowych to pierwszy tydzień lutego br. Komunikat z dokładną datą zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wzory formularza Wniosku o udzielnie pożyczki  oraz niektórych załączników. Wnioski w ramach nowego naboru będą przyjmowane wyłącznie na aktualnych formularzach, które zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie pożyczki. 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.