KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja dla samorządów gminnych – doposażenie oddziałów przedszkolnych.
2015-01-09

Przypominamy, że  trwa  ostatni nabór projektów PO KL w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który prowadzony będzie do 2 lutego 2015 r.
Szkoły publiczne i niepubliczne z 80 gmin województwa łódzkiego mogą starać się o dodatkowe środki na doposażenie swoich oddziałów przedszkolnych. Do rozdysponowania jest 21 mln zł.

 

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi z terenu 80 gmin województwa łódzkiego, gdzie występuje najniższy stopień upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz gdzie nie ma żadnego przedszkola.

 

Poniżej link z wykazem gmin, kwalifikujących się do objęcia wsparciem systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1

http://larr.pl/wp-content/uploads/2015/01/Załącznik-Nr-6-7.pdf

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.