KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/N/2013
2013-08-09

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 zł” – 4/N/2013, działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wygrała oferta:

 

numer oferty: 1

firma (nazwa): Bank Millennium Spółka Akcyjna

adres: ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru

Jedyna oferta

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/N/2013.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.