KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/PR/RPO WŁ/2013
2013-09-10

Dotyczy postępowania przetargowego na „kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dn. 7-9 października, wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy”- 10/PR/RPO WŁ/2013.

W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:

Numer oferty: 1

Firma/nazwa: Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Jacek Lewandowski „WEXPOL”,

Adres: ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (cena oferty, tj. łączna wartość brutto – 100%).

 

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert:

NAZWY (FIRMY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY)

Punktacja wg kryterium- cena 100%

 

Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Jacek Lewandowski „WEXPOL”, z siedzibą:

ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa

100,00 pkt

 

AGENCJA „M PROMOTION” Spółka z o.o.

ul. Dobra 27 lok. 7, 00-344 Warszawa  

37,74 pkt

 

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.