KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym 2/N/2013
2013-08-22

Dotyczy postępowania przetargowego na „Adaptację zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01” – 2/N/2013.

 

         W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:

 

numer oferty:       1

firma (nazwa):      SKANSKA S.A.

           adres:     ul. Gen. J. Zajączka 9,  01-518 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena, największa ilość punktów wg kryterium SIWZ.

 

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja

wg kryterium

cena – 100%

1

SKANSKA S.A.,

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

100,00

2

Konsorcjum firm:

A-PROJET Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa – lider

AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa

67,52

3

VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz,

ul. Piekarnicza 7, 98-100 Łask

67,79

4

SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,

ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko

62,11

 

do pobrania:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.