KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym 3/N/2013
2013-08-29

Dotyczy postępowania przetargowego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania – Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34” – 3/N/2013

 

         W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:

 

numer oferty:       5

firma (nazwa):      OBIZ Obsługa Budownictwa i Zarządzania Andrzej Nagórny

           adres:     Sławsk 224, 62-586 Rzgów

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena, największa ilość punktów wg kryterium SIWZ.

 

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja

wg kryterium

cena – 100%

1

Adapteq Engineering Jolanta Piasecka         

ul. Szczęśliwa 16,  05-092 Łomianki

62,05

2

Mbj Corporation Spółka z o.o.

ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa

46,33

3

Bud-Invent Spółka z o.o.

ul. Łowicka 19,  02-574 Warszawa

87,97

5

OBIZ Obsługa Budownictwa i Zarządzania Andrzej Nagórny

Sławsk 224, 62-586 Rzgów

100,00

6

PM Pilarski, Miśkiewicz Spółka z o.o.

Al. Piłsudskiego 135 lok. 127,  92-318 Łódź

69,50

 

do pobrania:

– informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.