KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Inicjatywa firmy MAJAMI na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania NCBiR w ramach „Szybkiej ścieżki”.
2016-01-26

Miło nam poinformować, że kolejna firma, której doradzali eksperci ŁARR S.A. znalazła się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Szybkiej ścieżki”.

 

W dniu 25 stycznia b.r. na stronach przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach październikowego naboru „Szybkiej ścieżki” tj. poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wśród 15 projektów ocenionych pozytywnie znalazł się projekt firmy Majami Sp. z o.o. Spółka komandytowa, której eksperci ŁARR doradzali w zakresie opracowania etapów projektu badawczego, harmonogramu poszczególnych prac badawczo-rozwojowych, kosztorysu, analizy sytuacji rynkowej i planu komercjalizacji oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentacją konkursową.

 

Firmy zainteresowane doradztwem proinnowacyjnym i pomocą w pozyskaniu źródeł finansowania zarówno na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jak i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

 

Monika Więckowska tel. 724 544 020, e-mail: :m_wieckowska@larr.lodz.pl 

 

Bartłomiej Walczak tel. 600 589 895 e-mail: b_walczak@larr.lodz.pl

 

Andrzej Rostocki tel. 724 544 019, e-mail: a_rostocki@larr.lodz.pl

 

Aleksandra Witkowska tel. 517 210 777 e-mail: a_witkowska@larr.lodz.pl

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.