KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
艁IP – O Inkubatorze

艁贸dzki Inkubator Przedsi臋biorczo艣ci

ZNAJD殴 MIEJSCE DLA SWOJEGO BIZNESU!


艁贸dzki Inkubator Przedsi臋biorczo艣ci utworzony przez 艁ARR S.A. jest przedsi臋wzi臋ciem, kt贸rego g艂贸wnym celem jest wsparcie przedsi臋biorczo艣ci, innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci lokalnych przedsi臋biorstw poprzez:

 

preferencyjne warunki najmu pomieszcze艅 biurowych w presti偶owej lokalizacji zar贸wno biznesowej jak i logistycznej (obszar 鈥濶owego Centrum 艁odzi鈥) :

 

 • 984,5 m虏 przeznaczonych pod inkubacj臋
 • 25 pomieszcze艅 biurowych o powierzchni od 15 do 25 m虏
 • pomieszczenie typu Open space
 • wyposa偶one indywidualne stanowiska pracy
 • dost臋p do sali konferencyjnej z nowoczesnym sprz臋tem multimedialnym

聽oraz us艂ugi wspieraj膮ce biznes, mi臋dzy innymi:

 • asysta w tworzeniu nowych firm
 • szkolenia i doradztwo, w tym proeksportowe i proinnowacyjne
 • konferencje, warsztaty
 • pomoc w nawi膮zaniu wsp贸艂pracy z sieciami biznesowymi oraz instytucjami naukowymi
 • pomoc w uzyskaniu zewn臋trznego finansowania
 • wsparcie w transferze innowacji
 • obs艂uga sekretaryjna
 • obs艂uga ksi臋gowa
 • obs艂uga prawna
 • doradztwo podatkowe

Us艂ugi wspieraj膮ce biznes 艣wiadczone nieodp艂atnie albo po stawkach preferencyjnych zgodnie z Regulaminem 艁贸dzkiego Inkubatora Przedsi臋biorczo艣ci.

 

Dla kogo:

 • Planuj膮cy rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • Podmioty dzia艂aj膮ce na rynku nie d艂u偶ej ni偶 3 lata

 

w szczeg贸lno艣ci o charakterze innowacyjnym. Bez wzgl臋du na form臋 prawn膮 planowanej/prowadzonej dzia艂alno艣ci.

 

W pierwszej kolejno艣ci zapraszamy planuj膮cych rozpocz臋cie innowacyjnej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Aktualne informacje o naborze dost臋pne w zak艂adce 鈥濷g艂oszenia o naborze鈥.

Cena wynajmu ju偶 od 15,00 pln netto za m虏*

 

Regulamin 艁贸dzkiego Inkubatora Przedsi臋biorczo艣ci wraz z dokumentacj膮 aplikacyjn膮 dost臋pny w zak艂adce 鈥濪okumenty do pobrania鈥.

 

* Zgodnie z cennikiem


 

W razie pyta艅 prosimy o kontakt z mened偶erem projektu

 

KOORDYNATOR 艁IP:

 

Tomasz Cebertowicz

 

tel.聽42 208 92 90

tel. kom. 605 090 963

email:聽t_cebertowicz@larr.lodz.pl

 

 

 

larr_stopka

Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu 艂贸dzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.