KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
ŁIP – Ogłoszenia o naborze

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ogłasza nabór Wnioskodawców
do
Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Nabór ma charakter ciągły i będzie prowadzony do momentu dostępności wolnych powierzchni biurowych w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ulicy Narutowicza 34.

 

 

Procedura aplikowania do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zasady udzielania wsparcia w ramach ŁIP określone zostały w §6 Regulaminu ŁIP.

 

W ramach niniejszego ogłoszenia o naborze Wnioskodawcą mogą być jedynie Nowopowstali[1] przedsiębiorcy.

 

 


 

Informacji na temat dostępnej powierzchni biurowej Inkubatora udziela Koordynator ŁIP.

 

KOORDYNATOR ŁIP:

 

p. Tomasz Cebertowicz

 

tel. 42 208 92 90

tel. kom. 605 090 963

email: t_cebertowicz@larr.lodz.pl

 

 

 


 

 

Pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej udziela Regionalny Punkt Konsultacyjny:

 

 

KONSULTANCI:     

Punkt konsultacyjny ŁARR S.A.

tel.: 42 208 93 11

 

email:kontakt@larr.lodz.pl

   

 

[1] oznacza to przedsiębiorcę, który zarejestrował działalność gospodarczą pomiędzy złożeniem dokumentacji aplikacyjnej a podpisaniem umowy najmu

 

larr_stopka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.