KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja: „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”. 21-22 XI 2016 roku
2016-09-23

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w Łodzi 21-22 XI 2016 roku. Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i wyników badań między „światem nauki” i „światem biznesu”, które zostaną „zamknięte” w punktowanej monografii wydanej w 2016 roku; także nawiązywanie kontaktów w celu wspólnych badań i współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i ze świata.

 

Załączniki:

formularz zgłoszeniowy – j.polski…drugi termin

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.