KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
IV ustawa deregulacyjna – konsultacje z przedsiębiorcami
2013-06-28

Szanowny Przedsiębiorco!

  • Jeśli chciał(a)by Pan(i) mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.
  • Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
  • Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
  • Test MSP to gwarancja tego, że Pana(i) odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.

Pierwszą zmianą prawną, do której może Pan(i) się odnieść już dziś, jest projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki. Jego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez zniesienie lub ograniczenie niektórych obciążeń administracyjnych i uproszczenie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości.

Test MSP jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Najbardziej istotne zmiany proponowane w projekcie ustawy zostały zebrane w krótkiej ankiecie. Jej wypełnienie zajmie jedynie ok. 15 min.

Pana/Pani głos ma znaczenie! Zapraszamy do udziału w badaniu. Ankieta jest dostępna pod adresem:

http://www.parp.gov.pl/index/more/33736.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.