KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
JEREMIE NIERUCHOMOŚCI

 

ŁARR S.A. informuje, że od dnia 13.11.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego- Pożyczka na Modernizację Nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działającego w ramach Projektu JEREMIE. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi (1 piętro), w godzinach 08:30 – 16:00.

 

 W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na:

 

 1. remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 2. prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania wymienionych obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 3. renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 4. zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt. a, b, c powyżej, służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % wartości pożyczki.

 

Pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 2 mln zł.

 

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 % w skali roku, przy okresie spłaty do 7 lat; przy okresie spłaty powyżej 7 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,25 % w skali roku (maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat).

 

 

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pod tel. 42 664 30 43, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.

 

Szczegóły informacji nt. warunków udzielania pożyczek oraz wzorce dokumentów aplikacyjnych znajdują się w załączonych dokumentach.

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 06.11.2018 r.

 

 1. Regulamin funduszu pożyczkowego PMN
 2. Tabela oprocentowania pożyczki
 3. Katalog zabezpieczeń
 4. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki
 5. Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych
 6. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej
 7. Wzór umowy pożyczki

 

Dokumenty aplikacyjne

 1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki
 2. Kwestionariusz Osobowy
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 5. Wniosek o wypłatę pożyczki

 

Wyjaśnienia interpretacyjne do Regulaminu

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.