KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Kalendarz bezpłatnych szkoleń z zakresu rozwoju eksportu dla przedsiębiorców.
2016-08-30

 

program regionalny -- lodzkie -- cop -- ue

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego.

 

Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

 

Spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.

 

Terminy i tematy szkoleń:

 

1) 15-16.09.2016 r.  Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa

 

2) 26-27.09.2016 r.    Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe

 

3) 13-14.10.2016 r.    Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

4) 29-30.11.2016 r.    Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym

 

Szkolenia prowadzone będą przez zespół specjalistów – praktyków, do których należą m.in.: Zbigniew Bereza, Jakub Makurat, Piotr Mildner, Łukasz Żak.

 

Korzyści z udziału w szkoleniach:

–      minimum 10 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów – praktyków

–      komplet materiałów szkoleniowych

–      konsultacje indywidualne

 

Szkolenia odbywają się w godz. 10.00-15.00.

 

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniach, prosimy o uzupełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124,
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl;

http://www.efszkolenia.pl

 

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ:

 

Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu działalności eksportowej, od momentu badania potencjalnych rynków zagranicznych do momentu podpisania kontraktu handlowego i jego zabezpieczenia.

 

Spotkanie 1 – termin: 15-16 września 2016 r.

Temat: Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa

Zakres tematyczny:

–            planowanie i rozwój eksportu w firmie, sposoby i kryteria wyboru rynków do ekspansji, dobór strategii ekspansji, przygotowanie oferty na rynki zagraniczne, wybór rynków zagranicznych, metody badania rynku, ustalanie źródeł i zdobycie niezbędnych informacji, stworzenie strategii (produktu, dystrybucji i ceny)

–            techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu                 i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy

–            partnerzy handlowi oraz pośrednicy występującymi w obrocie międzynarodowym

–            budowanie strategii eksportowych i właściwe pozycjonowanie marek, rozpoczęcie działalności eksportowej, wyznaczanie celów eksportowych, analiza gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów

–            wybory krajów do ekspansji zagranicznej, analizy rynków docelowych, doboru optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa, określenia podstawowych etapów realizacji działań eksportowych

–            wykorzystanie internetu w działalności eksportowej – handel elektroniczny

 

Spotkanie 2 – termin: 26-27 września 2016 r.

Temat: Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe

Zakres tematyczny:

–            warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne – charakterystyka rynków

–            perspektywy handlowe na wybranych rynkach zagranicznych, uwarunkowania prawne eksportu usług i towarów na wybrane rynki

–            prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych

–            różnice kulturowe, zachowania biznesowe w różnych częściach świata, struktury i główne elementy procesu komunikacji, zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie

 

 

Spotkanie 3 – termin: 13-14 października 2016 r.

Temat: Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020

Zakres tematyczny:

–            kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym, metody i rodzaje płatności w handlu międzynarodowym, zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe

–            kursy walutowe w handlu zagranicznym, dochodzenie należności z tytułu eksportu

–            źródła finansowania działalności eksportowej

–            RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw

 

Spotkanie 4 – termin: 29-30 listopada 2016 r.

Temat: Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym

Zakres tematyczny:

–            dokumentacja w obrocie międzynarodowym, ułatwienia celne w obrocie towarowym z zagranicą

–            normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym oraz normalizacji na rynkach zagranicznych

–            kontrola eksportu – procedur systemowych w zakresie bezpieczeństwa

–            ryzyko w działalności eksportowej, rola ubezpieczeń transakcji eksportowych

–            podatek od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrz wspólnotowym

 

Harmonogram zajęć:

 

9.45-10.00         Rejestracja uczestników

10.00-12.00       I część zajęć

12.00-12.30       Przerwa

12.30-14.30       II część zajęć

14.30-15.00       Konsultacje indywidualne z ekspertami.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie i program

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.