KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Karta Seniora Województwa Łódzkiego – Zaproszenie do udziału w programie
2018-09-20

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizującą zadania z zakresu polityki społecznej.

Na podstawie Uchwały Nr XLIV Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2017 r. (dokument w załączeniu) wdrażamy program „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, którego celami są:

 1. promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów,
 2. wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
 3. zachęcenie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
 4. umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Kartę Seniora Województwa Łódzkiego może otrzymać każda osoba, która skończyła 60 lat i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

 

Program obejmuje system ulg i uprawnień dla osób 60+ oferowanych przez podmioty biorące udział w programie.

 

 1. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 2. Snycerska 8, 91-302 Łódź

tel. 42 203 48 78, e-mail: kartaseniora@rcpslodz.pl

Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00;

 • przedstawienie przez instytucję lub przedsiębiorcę oferty z propozycją ulg i zniżek dla seniorów;
 •  zawarcie porozumienia (ramowy wzór porozumienia znajduje się na stronie internetowej www.rcpslodz.pl, w zakładce Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego); – zał. nr 3 do Regulaminu
 •  odbiór materiałów dotyczących programu tj. naklejki o honorowaniu karty, plakatu oraz wizualizacji Karty Seniora Województwa Łódzkiego.

 

Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy z uczestnictwa w programie?

 •  budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • dotarcie z informacją o prowadzonej działalności do szerszego grona klientów, użytkowników karty,
 • zwiększenie rozpoznawalności marki i logo,
 • umieszczenie nazwy partnera na stronach internetowych
   www.rcpslodz.pl, www.bip.rcpslodz.ploraz www.bip.lodzkie.pl,
 • umieszczenie nazwy partnera na materiałach informacyjno – promocyjnych dotyczących programu,
 • udział w wydarzeniach/spotach promujących program.

  

Dotychczasowi partnerzy:

 

http://www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/aktualny-katalog-ulg – w załączeniu Aktualny Katalog Ulg

 

http://www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/aktualny-wykaz-podmiotow – w załączeniu Aktualny Wykaz Podmiotów

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.