KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Katalog Produktów Eksportowych Województwa Łódzkiego – możliwość bezpłatnego wpisu produktów firmy.
2018-04-20

 Szanowni Państwo,

 

 Zapraszamy do udziału w naborze do bezpłatnego wpisu do Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Łódzkiego!

Katalog stanowić będzie prezentację produktów eksportowych oraz firm je wytwarzających.

 

Głównym celem publikacji jest wsparcie regionalnych firm w dziedzinie eksportu poprzez promocję ich wyrobów i usług.

 

Katalog będzie dystrybuowany podczas targów, misji, spotkań B2B oraz innych wydarzeń o charakterze gospodarczym. Planuje się również przesłanie Katalogu do zagranicznych placówek dyplomatycznych w kraju oraz polskich placówek poza granicami Polski.

 

W naborze mogą uczestniczyć jedynie MŚP świadczące usługi lub prowadzące działalność produkcyjną na ternie Województwa Łódzkiego, z następujących sześciu branż kluczowych Województwa Łódzkiego, zidentyfikowanych w RSI LORIS 2030:

 • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
 • Informatyka i telekomunikacja
 • Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Zaawansowane materiały budowlane
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki
 • Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)

 

W celu wzięcia udziału w naborze należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w języku polskim oraz w języku angielskim (punkty 1 i 4 formularza)  – skan i w wersji edytowalnej;
 2. Podpisane oświadczenia;
 3. 5 zdjęć produktów (zdjęcia w systemie kolorów CMYK w rozdzielczości minimum 300 dpi.
  i wymiarach nie mniejszych niż 9 x 13cm, w formacie  JPG);
 4. Logo firmy – zapis w grafice wektorowej w systemie kolorów CMYK

Komplet dokumentów należy przesłać na adres bhz@lodzkie.pl w terminie do  30 kwietnia 2018 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kryteria oceny:

W katalogu zamieszczone zostaną oferty, które otrzymają najwięcej punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Punktacja:

 • wypełnienie formularza zgodnie ze wskazówkami i przesłanie zdjęć, logo w odpowiednich formatach max 2 pkt,
 • strona internetowa w języku angielskim max 2 pkt,
 • strona internetowa w języku obcym innym niż angielski – max po 1 pkt za każdy język obcy,
 • nagrody, certyfikaty jakości, wyróżnienia na poziomie międzynarodowym – max 3 pkt.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: bhz@lodzkie.pl lub telefoniczny: 42 291 98 77.

Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo na stronie:

https://www.lodzkie.pl/biznes/nab%C3%B3r-do-bezp%C5%82atnego-wpisu-do-katalogu-produkt%C3%B3w-eksportowych-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.