KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Kierunek Beneluks – wsparcie rozwoju eksportu dla firm z województwa łódzkiego
2018-11-14

Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli zaprasza serdecznie firmy z naszego regionu zainteresowane wejściem na rynki Beneluksu do współpracy w zakresie promocji produktów i usług. 

 

W ramach współpracy projektowej:

1. Z przedsiębiorcą, który zgłosi chęć udziału przeprowadzimy wywiady i rozmowy. To pozwoli nam na zakwalifikowanie firmy do kolejnych etapów projektu i stworzenie jej szansy ekspansji na rynki Beneluksu.

2. Współpracujący z nami eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego zbadają potencjał eksportowy firmy i opracują ekspertyzę proexportową. W ten sposób dopasujemy rozwiązania do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

3. Zakwalifikowane firmy skorzystają z międzynarodowej promocji swojej oferty na wybranych targach, spotkaniach networkingowych, biznesowych i szkoleniowych.

 

Link do strony projektu i formularza zgłoszeniowego:

 https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/lodzkie-w-brukseli-wspiera-lodzki-biznes/

 
 
 
 
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.