KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Klaster Nowych Technologii

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. tworzy Klaster Nowych Technologii

 

Przedmiotem projektu jest zawiązanie przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (ŁARR) jako administratora, Klastra Nowych Technologii. Klaster  stanowić będzie fundament współpracy wielu środowisk, w tym  naukowych, biznesowych oraz instytucji otoczenia biznesu w obszarze szeroko pojętego IT. Zamierzeniem wybiegającym w przyszłość jest taki rozwój Klastra, by zrzeszał wielu partnerów z rożnych branż przemysłu w szczególności: branża informatyczna, energetyczna, branża zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, branża mechaniczna, branża ochrony środowiska, rolno spożywcza oraz filmowa itp.

 

Wizją klastra jest dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii z zakresu IT  w regionie łódzkim w oparciu o solidną wiedzę jednostek badawczo-rozwojowych oraz współpracę – z instytucjami otoczenia biznesu. W tym celu powołany do życia Klaster Nowych Technologii wspierać będzie budowę i realizację wdrożeniowych projektów informatycznych, a także dbać będzie o internacjonalizację wypracowanych w partnerstwie klastrowym  innowacyjnych produktów i usług. W związku z powyższym uczestnicy inicjatywy klastrowej stworzą partnerstwo technologiczne IT z wykorzystaniem dla wielu branż przemysłu. Siedzibą  Klastra  Nowych Technologii będzie modernizowany budynek ŁARR w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.

 

W dobie wysoko zaawansowanego rozwoju gospodarczego niezmiernie trudno jest nie tylko zaistnieć na rynku, ale również, jeśli nie w szczególności, utrzymać i sukcesywnie zwiększać własną konkurencyjność, co jest głównym motorem rozwoju każdej nawet najmniejszej firmy. Jednym ze sposobów wpływania na właściwy poziom konkurencyjności związany ze szczególnym rodzajem systemu gospodarczego, wpływającym na dynamikę rozwoju nie tylko pojedynczych jego uczestników, ale również pozostałych graczy rynkowych pośrednio mających wpływ na rozwój otoczenia oraz gospodarki, są klastry – synonim sukcesu zbudowanego na wysokiej jakości konkurencji. Tak rozumiana perspektywa sukcesu zbliża do siebie świat nauki, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz bardzo często również środowisko samorządów lokalnych, mobilizując do działania w kierunku tworzenia klastrów. Klaster z definicji jest to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach konkurujących ze sobą a także współpracujących. Na całym świecie, w szczególności w USA powstały pierwsze przykłady sprawnie działających klastrów. Dolina Krzemowa stanowi swoisty przykład potęgi możliwości wykorzystania  wzajemnych powiązań, współpracy i kooperacji setek firm uczestniczących w projekcie. W konsekwencji w Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, zapanowała moda na kooperację, czego efektem jest zawiązanie się w ostatnich kilku latach wielu sieci współpracy i klastrów. Dziś klastry i sieci współpracy są uznanym instrumentem prowadzenia polityki rozwoju zarówno na poziomie państw, jak i regionów.

 

Projekt „Klaster Nowych Technologii” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 , III Oś Priorytetowa, Gospodarka, Innowacyjność , Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu 

 

program regionalny -- lodzkie -- cop -- ue

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ORAZ BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

            „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”       

 

 

 

 

 

Firmy zainteresowane współpracą w ramach projektu Klaster Nowych Technologii zachęcamy do kontaktu:

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

tel.: 42 664 37 52

e-mail: kontakt@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.