KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Kobieta – skuteczny lider i mened偶er

Projekt 鈥濳obieta 鈥 skuteczny lider i mened偶er鈥 wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

 

 

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ZAPRASZA

wszystkie kobiety zatrudnione na stanowiskach mened偶erskich, chc膮ce z w艂asnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podwy偶szy膰 swoje kwalifikacje聽 z zakresu:

 

  • umiej臋tno艣ci menad偶erskich,
  • umiej臋tno艣ci interpersonalnych i personalnych,
  • j臋zyka angielskiego biznesowego

 

DO UDZIA艁U W CYKLU BEZP艁ATNYCH SZKOLE艃 W RAMACH PROJEKTU

 

 

KOBIETA 鈥 SKUTECZNY LIDER I MENED呕ER

 

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2012 鈥 31.12.2013

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLE艃

m. 艁贸d藕 i woj. 艂贸dzkie

REKRUTACJA

od stycznia 2012 r. w spos贸b ci膮g艂y przez ca艂y czas trwania projektu.

 

Aby zg艂osi膰 sw贸j udzia艂 w szkoleniach, w ramach projektu 鈥濳obieta 鈥 skuteczny lider i mened偶er鈥, nale偶y pobra膰 poni偶szy Formularz zg艂oszeniowy oraz Test predyspozycji zawodowych, wype艂ni膰 elektronicznie i odes艂a膰 na adres聽 menedzerki@larr.lodz.pl. O艣wiadczenie, kt贸re znajduje si臋 w Formularzu zg艂oszeniowym, b臋dzie podpisywane przez uczestniczk臋, przed zawarciem umowy szkoleniowej. Potwierdzenie o przyj臋ciu na szkolenie zostanie przes艂ane na adres mailowy wskazany w formularzu.

 

 

Warunkiem udzia艂u w projekcie jest podpisanie przez osob臋 zakwalifikowan膮 umowy szkoleniowej zgodnie z poni偶szym wzorem:

Z uwagi na liczne pytania informujemy, i偶 szkolenia adresowane s膮 do os贸b pracuj膮cych, w tym wykonuj膮cych prac臋 na podstawie umowy cywilno-prawnej, bez wzgl臋du na status prawny pracodawcy.聽 W zwi膮zku z powy偶szym doprecyzowano ten zapis w Regulaminie Projektu oraz wykre艣lono z Formularza Zg艂oszeniowego sformu艂owanie 鈥瀢 przedsi臋biorstwie鈥.

 

PIERWSZE SZKOLENIA

marzec 2012r.

 

Uczestniczkom kursu zapewniamy opiek臋 do艣wiadczonych trener贸w, indywidualny coaching, materia艂y dydaktyczne, certyfikat potwierdzaj膮cy udzia艂 w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch podczas zaj臋膰 stacjonarnych, nocleg, zwrot koszt贸w dojazdu na szkolenie.

 


Uczestniczki, kt贸re zako艅cz膮 udzia艂 w danej edycji szkole艅 bior膮 udzia艂 w intensywnym szkoleniu z j臋zyka angielskiego biznesowego (艂膮cznie 32h szkoleniowe).

Ka偶da uczestniczka projektu ma obowi膮zek przyst膮pienia do testu sprawdzaj膮cego poziom znajomo艣ci j臋zyka angielskiego, kt贸ry prowadzony jest przez do艣wiadczonych lektor贸w Studium J臋zyk贸w Obcych 鈥濻zuster鈥澛http://www.studium.com.pl/.

O zakwalifikowaniu do grupy szkoleniowej decydowa膰 b臋dzie kolejno艣膰 zg艂osze艅 do projektu oraz wynik testu sprawdzaj膮cego poziom znajomo艣ci j臋zyka angielskiego. Wymagana jest znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Po rozmowie z lektorem uczestniczka otrzyma informacj臋 o:

– zakwalifikowaniu do udzia艂u w szkoleniu z j臋zyka angielskiego biznesowego,

– terminie szkolenia.

 

Podczas szkolenia uczestniczki poznaj膮 praktyczne zastosowanie j臋zyka w r贸偶norodnych sytuacjach biznesowych (etykieta biznesowa, komunikacja werbalna, korespondencja, tworzenie dokument贸w w j. angielskim).

 

 

Program szkolenia

 


 

KONTAKT

e-mail聽 menedzerki [at] larr.lodz.pl

 


 

Portal Funduszy Europejskich Program Kapita艂 Ludzki

www.efs.gov.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.