KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Kobieta – skuteczny lider i menedżer

Projekt „Kobieta – skuteczny lider i menedżer” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ZAPRASZA

wszystkie kobiety zatrudnione na stanowiskach menedżerskich, chcące z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podwyższyć swoje kwalifikacje  z zakresu:

 

  • umiejętności menadżerskich,
  • umiejętności interpersonalnych i personalnych,
  • języka angielskiego biznesowego

 

DO UDZIAŁU W CYKLU BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU

 

 

KOBIETA – SKUTECZNY LIDER I MENEDŻER

 

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2012 – 31.12.2013

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ

m. Łódź i woj. łódzkie

REKRUTACJA

od stycznia 2012 r. w sposób ciągły przez cały czas trwania projektu.

 

Aby zgłosić swój udział w szkoleniach, w ramach projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, należy pobrać poniższy Formularz zgłoszeniowy oraz Test predyspozycji zawodowych, wypełnić elektronicznie i odesłać na adres  menedzerki@larr.lodz.pl. Oświadczenie, które znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym, będzie podpisywane przez uczestniczkę, przed zawarciem umowy szkoleniowej. Potwierdzenie o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłane na adres mailowy wskazany w formularzu.

 

 

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie przez osobę zakwalifikowaną umowy szkoleniowej zgodnie z poniższym wzorem:

Z uwagi na liczne pytania informujemy, iż szkolenia adresowane są do osób pracujących, w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, bez względu na status prawny pracodawcy.  W związku z powyższym doprecyzowano ten zapis w Regulaminie Projektu oraz wykreślono z Formularza Zgłoszeniowego sformułowanie „w przedsiębiorstwie”.

 

PIERWSZE SZKOLENIA

marzec 2012r.

 

Uczestniczkom kursu zapewniamy opiekę doświadczonych trenerów, indywidualny coaching, materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch podczas zajęć stacjonarnych, nocleg, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

 


Uczestniczki, które zakończą udział w danej edycji szkoleń biorą udział w intensywnym szkoleniu z języka angielskiego biznesowego (łącznie 32h szkoleniowe).

Każda uczestniczka projektu ma obowiązek przystąpienia do testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego, który prowadzony jest przez doświadczonych lektorów Studium Języków Obcych „Szuster” http://www.studium.com.pl/.

O zakwalifikowaniu do grupy szkoleniowej decydować będzie kolejność zgłoszeń do projektu oraz wynik testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Po rozmowie z lektorem uczestniczka otrzyma informację o:

– zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu z języka angielskiego biznesowego,

– terminie szkolenia.

 

Podczas szkolenia uczestniczki poznają praktyczne zastosowanie języka w różnorodnych sytuacjach biznesowych (etykieta biznesowa, komunikacja werbalna, korespondencja, tworzenie dokumentów w j. angielskim).

 

 

Program szkolenia

 


 

KONTAKT

e-mail  menedzerki [at] larr.lodz.pl

 


 

Portal Funduszy Europejskich Program Kapitał Ludzki

 www.efs.gov.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.