KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
„Kobieta w biznesie” – Nowy projekt dotacyjny ŁARR S.A.
2016-06-01

 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listy rankingowej Działania VIII.3 RPO WŁ na lata 2014-2020 z przyjemnością informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest realizatorem nowego projektu dla osób chcących założyć działalność gospodarczą pn. „Kobieta w biznesie”.

 

Informujemy, że projekt jest realizowany od 1 czerwca 2016 roku. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji uczestników oraz dokumentacja projektu zostanie zamieszczona już wkrótce na stronie www.larr.pl

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

– szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (część obowiązkowa).

– zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwa.

wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 22 700,00 PLN,

– wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy.

– zwrot kosztów szkolenia/ doradztwa związanego z prowadzoną działalnością.

 

Projekt skierowany jest do kobiet po 29 roku życia:

– pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo).

–  zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego (z wyłączeniem kobiet posiadających wpis do CEiDG lub zarejestrowanych w KRS lub prowadzących działalność wg odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

– zamieszkałych na terenie jednego z następujących powiatów woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

– Priorytetowo traktowane będą kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne.

 

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków publicznych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

      Paulina Łagiewska – T: 42 208 92 42, E-mail: p_lagiewska@larr.lodz.pl

      Edyta Ratajczyk – T: 42 208 93 11, E-mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pl

 

Projekt „Kobieta w biznesie” realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działanie VIII.3.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.