KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Kobieta w Biznesie – Rozpoczęcie naboru wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe.
2016-11-09

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego w ramach 1 edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Nabór będzie prowadzony w dniach od 09.11.2016 do 15.11.2016r.(włącznie). Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu t.j. 8.30-16.30 oraz w
siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6 c,  98-220 Zduńska Wola) w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Jednocześnie informujemy, że Wnioski o zwrot kosztów dojazdu również można składać do dnia 15.11.2106r(włącznie)

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wzorami wyżej wymienionych dokumentów,
które dostępne są na stronie:  http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/ oraz w siedzibie Realizatora projektu.

 

Projekt „Kobieta w biznesie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.