KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Kolejne 24mln złotych dla przedsiębiorców
2011-11-25

W dniu 23.10.2011 r.,  pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa na realizację drugiego projektu w ramach Inicjatywy JEREMIE. W ślad za tym, jeszcze w grudniu tego roku powinna pojawić się kolejna pula środków na preferencyjne pożyczki, o które w ŁARR S.A. będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy planujący realizację inwestycji na terenie województwa łódzkiego. Udostępnienie kolejnej puli funduszy, w łącznej wysokości 24 mln. zł, jest o tyle istotne, że oferta pożyczkowa cieszy się dużym zainteresowaniem firm z kategorii MSP i przewidywalnie w pierwszym kwartale 2012 r. (rok przed planowanym terminem) zostanie wykorzystana cała pula środków dostępnych w ramach obecnie realizowanego przez ŁARR S.A. projektu JEREMIE. 

 

– Istotne jest to, iż pieniądze można wykorzystać wielokrotnie, bo JEREMIE jest funduszem odnawialnym. Gdy pieniądze odda jeden przedsiębiorca, będzie je mógł pożyczyć następny. Dzięki temu – jak szacuje Unia Europejska – każde jedno euro wykreuje instrument finansowy o wartości od 2 do 10 euro. System gwarantuje ciągłość i stabilność wsparcia dla małych i średnich firm – mówi Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

 

W ramach drugiego projektu, przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą mogli uzyskać preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę inwestycyjną (maksymalnie na 2,5 % w skali roku), w kwotach od 15 do 500 tys. zł. Na początku grudnia, na stronie www.larr.lodz.pl, pojawi się informacja o możliwości składania wniosków w ramach drugiego projektu pożyczkowego JEREMIE.  Informację można uzyskać również telefonicznie, pod nr 42 664 30 43, bądź w siedzibie ŁARR S.A., w Łodzi przy ul. Tuwima 22/ 26, na I piętrze w Departamencie Pożyczek i Poręczeń.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.