KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
„Kompleksowa strategia rozwoju współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego” spotkanie ekspertów
2013-10-10

Pragniemy poinformować, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego firma Deloitte Business Consulting S.A. realizuje projekt „Kompleksowa strategia rozwoju współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego”.

 

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie dokumentu strategicznego, który pozwoli na usystematyzowanie działań, jak również efektywne prowadzenie oraz rozwój polityki zagranicznej Województwa Łódzkiego w kolejnych latach. Nastąpi to m.in. poprzez zdefiniowanie kluczowych kierunków współpracy zagranicznej, a także stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju działalności eksportowej łódzkich przedsiębiorstw oraz dotarcie do grona potencjalnych inwestorów zagranicznych.

 

W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie ekspertów które odbędzie się w dniu 15 października br. (wtorek), o godzinie 10.00 w biurze firmy Deloitte przy ulicy Piłsudskiego 76 w Łodzi. Celem tego spotkania będzie omówienie wstępnych obserwacji wynikających z dotychczasowej analizy, jak również poddanie dyskusji kwestii dotyczących rozwoju polityki zagranicznej Województwa Łódzkiego, (w tym m.in. kluczowych kierunków, barier, wykorzystywanych narzędzi wsparcia, itp.). Czas spotkania przewidujemy na ok. 2-3h.

 

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie do udziału w spotkaniu. W związku z powyższym bardzo proszę o potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną możliwości uczestnictwa do 11 października br. (piątek). Osobą kontaktową w sprawie powyższego spotkania jest Pan Krzysztof Burkot, tel. (22) 511 02 12 lub 664 199 196, e-mail kburkot@deloittece.com.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.