KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Komunikat do Beficjentów realizujących projekty w ramach działań POIG wdrażanych przez PARP
2013-09-25

Z uwagi na fakt, iż rok 2013 jest rokiem szczególnym w kontekście realizacji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP zwraca się do
beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Agencję z prośbą o realizację
przedsięwzięć zgodnie z założonymi harmonogramami a w miarę możliwości
przyspieszenie terminów składania wniosków o płatność.

Czytaj pełną treść komunikatu:
http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/415/17654.pdf

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.