KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG w 2013 r.
2013-08-14

Informujemy, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  559 948 779,58 PLN.

 

Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków oraz ocena formalna złożonych projektów.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.