KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja „Energia a Gospodarka Odpadami” Łódź, 15 maja 2012 roku
2012-05-07

Mamy zaszczyt skierować do Państwa zaproszenie do uczestniczenia w konferencji „Energia a Gospodarka Odpadami”. Wydarzenie to ma na celu pobudzenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przetwarzania strumienia odpadów komunalnych w związku z wejściem w życie ustawy tzw. „śmieciowej” w dniu 01.01.2012 roku.

 

Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek rozwiązywania problemów związanych z utylizacją odpadów komunalnych. Okres karencji dotyczący wejścia w życie wszystkich restrykcji związanych z nową ustawą wynosi 1,5 roku, czyli do czerwca 2013 roku. W tym okresie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są przygotować i wdrożyć systemy gospodarki odpadami na terenach swoich gmin. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym strumienia śmieci komunalnych, przedstawieniem sposobów ich utylizacji i przetwarzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem dostępnych źródeł finansowania pochodzących ze źródeł UE i krajowych. Poprzez udział w konferencji przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ale również i przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z możliwościami stosowania przepisów prawa, sposobów utylizacji i przetwarzania odpadów

oraz finansowania tych inwestycji w taki sposób, aby działania te generowały przychody dla gmin.

 

Konferencja odbędzie sie we wtorek 15 maja 2012 roku w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 3a. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 8.15. Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w obradach, materiały konferencyjne w formie elektronicznej, lunch oraz przerwy kawowe. W załączeniu przesyłamy ramowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy uczestnictwa, który prosimy odesłać w terminie do dnia 8 maja (wtorek) 2012 r. na adres: ego2012@info.p.lodz.pl lub fax: 42 636 13 83.

 

Liczymy bardzo na Państwa szerokie zainteresowanie.

 

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.