KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja „I​nnowacja, finansowan​ie, nauka, rozwój – ​Głos Biznesu 2017” Ł​ódź 31 maja – zapros​zenie.​
2017-05-26

Szanowni Państwo,

Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii,  usług oraz programów badawczo-rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje,  badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw.  W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. W bieżącej perspektywie budżetowej  2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R)  przeznaczonych jest 15 mld euro.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której, serdecznie Państwa zapraszamy, przedstawimy możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

  • poranny – przedstawimy dwa uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące:
    – wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH,  których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców;
    – preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, kredytu UNIA+ oraz dotacji na leasing maszyn i urządzeń.
    W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
  • południowy – planujemy dwa interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z województwa łódzkiego poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

 

Program wydarzenia:

 
9:30 – 10:00
Rejestracja, kawa powitalna
 
10:00 – 10:20
Otwarcie konferencji
Wprowadzenie – innowacja, badania, rozwój w firmie
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka, Konfederacja Lewiatan
 
10:20 – 10:35
Historia sukcesu – przedstawiciel firmy lokalnej
 
10:35 – 11:35
Nauka, biznes i innowacja – prezentacja programów TEAM-TECH
Tomasz Poprawka, Fundacja na rzecz Nauki PolskiejPreferencyjne finansowanie małych i średnich firm
w Banku BGŻ BNP Paribas
Kinga Wąsik, BGŻ BNP PARIBAS
Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
 
11:35 – 12:00
Przerwa kawowa
   
12:00 – 13:00
Warsztaty fakultatywne
   
warsztat 1
TEAM – TECH jako szansa na zbudowanie i rozwój zespołu badawczego w firmie
Dariusz Łukaszewski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
po co zespół B+R w firmie?
prace nad produktem, technologią, procesem technologicznym
finansowanie zespołu B+R
jak przygotować się do złożenia wniosku?
kryteria złożenia wniosku
Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
 
warsztat 2
Preferencyjne finansowanie bankowe
Kinga Wąsik, BGŻ BNP PARIBAS
Kredyt technologiczny: instrument umożliwiający finansowanie inwestycji technologicznej w ramach poddziałania 3.2.2 (Kredyt na innowacje technologiczne),
Kredyt Unia +, Pożyczka Leasingowa Europejska: instrumenty umożliwiające finansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych w ramach dotacji
Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego
Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
 
13:00 – 14:00
Poczęstunek, Networking

 

 

Rejestracja poprzez link: https://online7.ikongres.pl/conference/glos_biznesu_-_innowacja_finansowanie_nauka_rozwoj_-_lodz

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.