KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja „Jakość sprawozdań finansowych czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe”
2013-11-19

Po raz drugi Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego organizuje Konferencję dla biznesu. W tym roku temat wiodący to:

 

„Jakość sprawozdań finansowych czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe”.

 

W ramach zorganizowanych sesji będziemy Państwu przybliżać aspekty związane z jakością sprawozdań finansowych i ich ogromnego wpływu na decyzje podejmowane zarówno przez dyrektorów finansowych, zarządy, rady nadzorcze spółek, jak i inwestorów oraz instytucje finansujące. Biegli rewidenci, będący specjalistami, mogą wesprzeć podmioty tworzące sprawozdania finansowe i znacząco wpłynąć na wzrost jakości sprawozdań finansowych. W ramach profesjonalnych kompetencji mamy szereg narzędzi wspierających biznes począwszy od badań sprawozdań finansowych
poprzez przeglądy czy też uczestnictwo biegłego w sporządzaniu sprawozdania finansowego. Na te ostatnie elementy coraz większy nacisk kładziony jest w międzynarodowych standardach.

Więcej informacji: http://lodz.kibr.org.pl/pl/2128

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.