KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja Łódzkie Usługi Rozwojowe – 28 czerwca 2017 r. Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości
2017-06-23

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Polska Izba Firm Szkoleniowych zapraszają podmioty świadczące usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring) na konferencję, w trakcie której:

  • w oparciu o główne trendy i zjawiska w branży dokonamy oceny kluczowych czynników, które w najbliższym czasie będą wywierały wpływ na nasz sektor
  • ocenimy możliwe kierunki zmian, które firmy usług rozwojowych powinny brać pod uwagę podejmując decyzje strategiczne
  • przybliżymy zasady dystrybucji funduszy EFS skierowanych do przedsiębiorców sektora MŚP w woj. łódzkim za pomocą Bazy Usług Rozwojowych PARP, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, przeanalizujemy szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia nowych rozwiązań.

 

W ramach sesji równoległych zapraszamy na ciekawe prezentacje i wystąpienia, m.in. Polska Izba Firm Szkoleniowych zaprasza na warsztat „SUS 2.0 – branżowy standard jakości, przygotowanie do audytu”, ponadto będzie możliwość zarejestrowania firmy w Bazie Usług Rozwojowych w mobilnym punkcie PARP.

Szczegółowa agenda wydarzenia: POBIERZ PROGRAM

Udział w konferencji jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji. Link do zapisów dostępny tutaj

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.