KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja na zakończenie projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”
2013-12-10

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizowany był od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. łódzkiego. W ramach Projektu prowadzone były szkolenia skierowane do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podwyższyć swoje kwalifikacje. Realizatorem Projektu była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Konferencja odbędzie się 18 grudnia 2013r., w hotelu Ambasador Centrum przy Al. Piłsudskiego 29 w Łodzi.

 

Harmonogram konferencji „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.