KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja Nauka dla Gospodarki „Odpowiedzialne Badania i Innowacje – RRI” 30 listopada 2015 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ul. Tymienieckiego 22/24 Łódź
2015-11-27

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej, XIII edycji konferencji „Nauka dla Gospodarki” organizowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy Biura Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytet Łódzki, której głównym celem jest promowanie koncepcji Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (Responsible Research and Innovation RRI), jako jednego z najważniejszych zadań i wyzwań współczesnego społeczeństwa.

 

Pytania: co dokładnie oznacza to pojęcie; kto, i w jaki sposób powinien angażować się w proces RRI; jakie narzędzia stosować do jego wdrażania i na jakim poziomie – lokalnym czy regionalnym, będą głównym przedmiotem prezentacji i dyskusji. Konferencja, oprócz wielowymiarowego zapoznania uczestników z tematyką RRI – teorią oraz przykładami stosowania, przedstawi stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie, zaprezentowane podczas brukselskich Open Days 2015. Bazując na europejskich doświadczeniach i
najlepszych praktykach, planowane jest podniesienie zrozumienie zagadnień RRI oraz zmodernizowanie myślenia, praktyk i kultury stosowania tego zagadnienia.

 

 
Dodatkowo uczestnicy zapoznani zostaną z konkursami ogłoszonymi na lata 2016-17 w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na finansowanie projektów w ramach obszaru Odpowiedzialnych Badań i Innowacji.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysłanie imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji na adres: rpk@uni.lodz.pl

 

Do pobrania:

PROGRAM NdG 2015

Sesja networkingowa – wprowadzenie

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.